Офіційна позиція телеканалу NewsOne щодо перешкоджання журналістській діяльності

Размещено: 04.12.2017
Офіційна позиція телеканалу NewsOne щодо перешкоджання журналістській діяльності

У політичній та суспільній системах сучасної демократичної держави засоби масової інформації відіграють важливу роль, адже покликані забезпечувати відкритість та гласність політичного процесу, поінформованість громадян щодо подій, які відбуваються в країні та світі.

Проте для виконання зазначеної ролі засіб масової інформації має бути незалежним, при чому мається на увазі не формальна належність до недержавного сектору телебачення та радіомовлення, періодичних видань тощо, а можливість провадити власну інформаційну політику без цензури та тиску з боку влади чи радикальних осіб. Україна останнім часом фігурує у докладах правозахисних організацій щодо додержання демократичних принципів, зокрема свободи слова, у негативному контексті.

В країні зафіксовані випадки побиття та вбивств журналістів, нападів на телеканали, погроз фізичним насильством співробітникам незалежних засобів масової інформації тощо. Одним з таких випадків є ситуація, яка зараз відбувається навколо телеканалу NEWSONE.

Телеканал NEWSONE є одним з небагатьох в Україні незалежних засобів масової інформації, який завжди подає тільки збалансовану інформацію. Інформаційна політика каналу побудована таким чином, щоб подавати різні точки зору та висвітлювати всі важливі події, які відбуваються в країні.

Через таку принципову позицію канал регулярно піддається тиску як з боку владних органів, так і з боку радикально налаштованих осіб. Наразі навколо телеканалу розгортається неприпустима в демократичному суспільстві ситуація, коли на журналістів, керівництво та власника каналу здійснюється відкритий тиск та створюються фізичні перешкоди здійсненню законної журналістської діяльності. 3 грудня 2017 року до території каналу під’їхала вантажівка з мішками, за допомогою яких невідомі, більшість з яких закривають обличчя «балаклавами», заблокували вхід та вихід з телеканалу. Також в′їзд до каналу було заблоковано колючим дротом.

Зловмисники пояснили, що їхньою метою є змусити канал змінити свою редакційну політику та примусити власника телеканалу народного депутата України Мураєва Є.В. принести вибачення за висловлену ним у ефірі телеканалу думку щодо подій у Києві наприкінці 2013- початку 2014 років, яка, вочевидь, не співпадає із думкою осіб, які блокують канал. Імовірно, ще однією причиною блокування, яка не озвучується «активістами», може бути те, що телеканал NEWSONE був єдиним українським каналом, який транслював марш проти діючого Президента України, який відбувався 3 грудня 2017 року в місті Києві.

Нормальна робота внаслідок таких дій порушена, скасовані всі інтерв’ю, гості не можуть потрапити до студії телеканалу, а журналісти виїхати по редакційних завданнях. Десятки журналістів та інших співробітників телеканалу фактично є заручниками невідомих, які відкрито заявляють, що їх метою є тиск на канал, цензура та припинення свободи слова. Життя та здоров’я журналістів також у небезпеці. Невідомі «активісти» навіть не пропустили на територію каналу машину швидкої допомоги, яку викликали до одного із співробітників, який почувався недобре.

Очевидно, що дії осіб, які блокують телеканал, є протиправними, такими що перешкоджають журналістській діяльності та посягають на свободу слова. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171), однак співробітники правоохоронних органів, які присутні біля каналу та на очах яких так звані активісти здійснюють свої протиправні дії, не вживають жодних заходів для захисту журналістів та припинення незаконних дій.

Аналіз змісту вищевказаного свідчить про те, що дії невідомих осіб можуть містити ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме:

1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози (ч.1 ст. 129 КК України)

2) Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ч. 1 стаття 161 КК України)

3) Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів: Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч.1 статті 171 КК України). А також злочину, передбаченого частиною другою статті 171 КК України - вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю.

4) Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози (ч. 1 ст. 195 КК України)

5) Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ч.1. ст. 258-2 КК України).

Переконані, що за вказаних умов захист життя та здоров’я журналістів, припинення перешкоджання журналістській діяльності та відновлення нормальної роботи телеканалу можливі лише під пильною увагою суспільства та міжнародної спільноти. Стаття 19 Загальної декларації прав людини закріплює, що кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод проголошує, що кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

У сучасних демократичних суспільствах засоби масової інформації відіграють важливу соціальну роль, адже вони покликані забезпечувати поінформованість громадян, надаючи різні думки та погляди. Більше того, можна стверджувати, що за відсутності незалежних ЗМІ інші демократичні інститути фактично перестають діяти, адже не можна говорити про повагу до свобод людини та громадянина за відсутності свободи слова.